Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Advokátní služby

Osobní web advokáta: https://advokatnisluzby-com.com/

https://advokatnisluzby.com/, přechodně na odkazu s pomlčkou: https://advokatni-sluzby.com/

Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát

Snažím se využít zkušeností získaných v životě soukromém i profesním.

"Bellum omnium contra omnes."

Věnuji se advokátní praxi a odborné výukové činnosti.

Při poskytování právních služeb kladu důraz na individuální přístup, maximální míru flexibility, konfortu a spokojenosti klienta. 

Hlavní zaměření:

Pracovní právo - postavení zaměstnavatele a zaměstnance v pracovněprávních vztazích

Právo sociálního zabezpečení - základní povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům, nemocenské a důchodové pojištění, politika zaměstnanosti

Zdravotnické právo - zdravotní pojištění, pracovnělékařská péče

Insolvenční právo - ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Německé právo 

 


Aktuální články

22.02.2021 08:20

2021 Aktuality shrnutí I.K.

Vážení a milí studenti, v této části budou aktuálně vloženy podle mého názoru pro výuku podstatné aktulity, na které se budu snažit v průběhu výuky v LS2021 nějak navazovat a budu z nich vycházet. Děkuji. I.K.  SZPS - 22.2.2021VyukaAktualitaEpidemiePlzenskyKrajNejviceOdZacatkuCT24.pdf...

—————

20.12.2020 14:45

PF 2021 I.K.

Vážení a milí studenti, kolegové a obchodní přátelé, přeji všem klidné prožití svátků vánočních a předevíším dostatek zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2021.I.K.

—————

05.11.2020 06:24

Covid důsledky nejen v pracovněprávních vztazích, Novela Zákoníku práce 2020-21

V roce 2020 nabyla s účinností od 1.7. 2020 částečně novela č. 285/2020 Sb., částečně nabývá účinnosti od 01. 01. 2021 především nová právní úprava pravidel pro určování dovolené a sdílená pracovní místa. V letošním roce se však změny promítají co mnohem širšího rámce právních vztahů a to nejen v...

—————

03.11.2020 07:09

Unie podnikových právníků - diskusní fórum 3.11.2020

Byla jsem zvyklá pravidelně se setkávat s odborníky v rámci Unie podnikových právníků/UPP v Praze. V současné době však celospolečenská situace neumožňuje osobní kontakt a tak setkání probíhají distančně za pomoci Microsoft Teams. Děkuji tímto organizátorům za diskusní fórum dne 3.11.2020 v době od...

—————

03.11.2020 07:02

Reprodukční číslo R klesá - DĚKUJI všem I.K.

Vážení a milí studenti, kolegové, přátelé a nejdražší moji zlatí, jsem stále trochu nostalgická v současné době a tak přeji všem především dostatek zdraví, štěstí, lásky, osobní a pracovní pohody. Slova neznamenají mnoho, mluví za nás spíše činy. Ale někdy je vhodné nezapomínat, že slova jsou...

—————

25.04.2020 14:46

Zůstáváme zodpovědní a komunikujeme distančně I.K.

Vážení a milí přátelé, vzhledem k celkové situaci je evidentní, že v letním semestru 2020 zůstává režim stále ještě více či méně omezený a založený na principu distanční komunikace. Vřele všem děkuji a přeji především dostatek zdraví a štěstí. I.K. 

—————

18.03.2020 08:40

STOPCOVIDCZ

STOPCOVIDCZ je iniciativa proti šíření nemoci COVID-19, která funguje pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a COVID19CZ. Zastavit nákazu se podaří pouze tehdy, když se zapojíme opravdu všichni.  Co je číslo R?   Číslo R je základní reprodukční číslo. U epidemií pomáhá...

—————

28.01.2020 11:33

Bratislava Legal Forum 2020

Příjemný start do nového roku 2020 všem.  Bratislavské právnické fórum ve dne 6. - 7. 1. 2020, on-line informace o programu a účastnících   Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát (Západočeská univerzita v Plzni/UK Praha, Fakulta právnická, Plzeň, Czech Republic) Názov: Advokát v sporoch o...

—————

27.03.2019 12:50

Rodinné právo Švédsko - reforma pravidel pro uzavírání manželství nezletilých v cizině

Švédská legislativa o platnosti manželství uzavřených v cizině nezletilými - dne 1. 4. 2019 v 17.30, místnost č. 412/4.patro budova PF UK Praha prof. Dr. Michael Bogdan z Univerzity Lund, Švédsko

—————

25.02.2019 06:49

Konference Košice, SR, 11.-12.4.2019, 16.-17.5.2019

ELEKTRONICKÁ IDENTITA POJIŠTĚNCE DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ, Ilona Kostadinovová, FPR ZČU v Plzni, Česká republika, příspěvek v tištěné podobě a aktuální prezentace dostupné v sekci odborné tvorby I.K. on-line Aktuální program Konference: Program konferencie Vplyv moderných...

—————


Výuková činnost

Dlouhodobě se věnuji výukové činnosti v oborech pracovní právo, právo sociálního zabezpečení, mezinárodní právo a ústavní právo.