Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Covid důsledky nejen v pracovněprávních vztazích, Novela Zákoníku práce 2020-21

05.11.2020 06:24

V roce 2020 nabyla s účinností od 1.7. 2020 částečně novela č. 285/2020 Sb., částečně nabývá účinnosti od 01. 01. 2021 především nová právní úprava pravidel pro určování dovolené a sdílená pracovní místa. V letošním roce se však změny promítají co mnohem širšího rámce právních vztahů a to nejen v souvislostech pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Změny se dotýkají dávek nemocenského pojištění - ošetřovné i při uzavření škol, náhrada mzdy od zaměstnavatele/nemocenské při karanténě atd. Navíc lze upozornit na fakt, že vedle Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (ČR), on-line: mpsv.cz České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) on-line: cssz.cz a Úřadu práce ČR on-line: uradprace.cz, řeší kompenzační bonusy pro podnikatele rovněž Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ( například ošetřovné pro OSVČ....on-line informace web mpo.cz) a případné dílčí daňové úlevy Ministerstvo financí ČR.

—————

Zpět