Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Rodinné právo Švédsko - reforma pravidel pro uzavírání manželství nezletilých v cizině

27.03.2019 12:50

Švédská legislativa o platnosti manželství uzavřených v cizině nezletilými - dne 1. 4. 2019 v 17.30, místnost č. 412/4.patro budova PF UK Praha prof. Dr. Michael Bogdan z Univerzity Lund, Švédsko

—————

Zpět