Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Proč potřebujeme mezinárodní trestní soud?