Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


ČR ratifikovala ŘS uznala tak mezinárodní trestní tribunál

článek připravuji, za podnětné připomínky či nabídku spolupráce předem děkuji