Právní poradna

Rádi Vás informujeme o našich službách.

Aktuality

Změny právních předpisů.

Aktuální články

Sociální zabezpečení od roku 1990 u nás

22.08.2016 20:19
Encyklopedie českých právních dějin - 5. svazek v tisku

Nový web advokátních služeb

17.08.2016 20:05
advokatnisluzby-com.com  

Srážky ze mzdy 2014

25.09.2014 17:48
Aktuální podoba historického vývoje a platné právní úpravy srážek ze mzdy 2014 www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/srazky-ze-mzdy/

Odbory 2014

14.02.2014 17:40
 Odbory - zrušen zákon o sdružování občanů a je nutné vycházet z občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb. účinného od 01. 01.2014, blíže celý text článku dostupný na www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/odbory-2014/

Pracovnělékařské služby - vstupní prohlídky od 01. dubna 2013

11.04.2013 22:30
Novela zákona o specifických zdravotních službách zakotvila úlevy u vstupních prohlídek týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, novela č. 47/2013 sb0022-2013-47-2013.pdf (277,1 kB), kterou se od 1. dubna 2013 mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve...

PF 2013

31.12.2012 15:32
Přeji všem do nového roku hodně zdraví, lásky a štěstí. I. K. 

Ústavní soud zrušil tzv. veřejnou službu v pojistném systému podpory v nezaměstnanosti

15.12.2012 06:43
27. listopadu 2012 Zrušil Ústavní soud, aktualita dostupná na webu https://www.usoud.cz/clanek/7449, text v systému NAULUS https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-1-12_2, účinnost po publikaci ve Sbírce zákonů: Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 publikovaný...

Dohody o práci mimo pracovní poměr

01.11.2012 15:46
Je švarcsystém tedy výkon práce na živnostenský list legální formou výkonu práce? Čtěte v aktuálním článku z 31.10.2012 https://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/dohodypracemimopracovnipomer/

Překážka v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu

08.07.2012 23:06
Aktuálně vložen nový článek k překážkám v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu.Překážky v práci na straně zaměstnance.

Karenční doba

10.05.2012 12:09
Článek I.K.KarencniDobaPrispTrnavaKostadinovova15.11.2012Odeslano.pdf (310,4 kB) Karenční doba, 3 dny nemoci bez náhrady mzdy, podle posledního Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 24. 04. 2012 není v rozporu s právem na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, blíže...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

Pracovnělékařské služby

04.05.2012 09:39
Závodní preventivní péče bude nahrazena tzv. pracovnělékařskými službami, k tomu též aktuality a články v sekci odborná činnost, www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/prakticke-dopady-novely-zp-2012/    

Odborná stanoviska, právní analýzy

21.04.2008 00:00
Nabídka služeb zahrnuje širokou škálu právních odvětví. Profilovým oborem je pracovní právo. V rámci tohoto oboru se zabývám po teoretické i praktické stránce všemi aspekty podnikání - personalistika,  daňové a sociální aspekty zaměstnávání zaměstnanců, tvorba interních...

Obecné problémy

07.03.2008 16:43
Snažím se reagovat na obecné problémy, se kterými se setkávám v souvislosti s advokátní praxí a akademickou činností.