Právní poradna

Rádi Vás informujeme o našich službách.

Aktuality

Změny právních předpisů.

Aktuální články

Pracovnělékařské služby - vstupní prohlídky od 01. dubna 2013

11.04.2013 22:30
Novela zákona o specifických zdravotních službách zakotvila úlevy u vstupních prohlídek týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, novela č. 47/2013 sb0022-2013-47-2013.pdf (277,1 kB), kterou se od 1. dubna 2013 mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve...

PF 2013

31.12.2012 15:32
Přeji všem do nového roku hodně zdraví, lásky a štěstí. I. K. 

Ústavní soud zrušil tzv. veřejnou službu v pojistném systému podpory v nezaměstnanosti

15.12.2012 06:43
27. listopadu 2012 Zrušil Ústavní soud, aktualita dostupná na webu https://www.usoud.cz/clanek/7449, text v systému NAULUS https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-1-12_2, účinnost po publikaci ve Sbírce zákonů: Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 publikovaný...

Dohody o práci mimo pracovní poměr

01.11.2012 15:46
Je švarcsystém tedy výkon práce na živnostenský list legální formou výkonu práce? Čtěte v aktuálním článku z 31.10.2012 https://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/dohodypracemimopracovnipomer/

Překážka v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu

08.07.2012 23:06
Aktuálně vložen nový článek k překážkám v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu.Překážky v práci na straně zaměstnance.

Karenční doba

10.05.2012 12:09
Článek I.K.KarencniDobaPrispTrnavaKostadinovova15.11.2012Odeslano.pdf (310,4 kB) Karenční doba, 3 dny nemoci bez náhrady mzdy, podle posledního Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 24. 04. 2012 není v rozporu s právem na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, blíže...

Pracovnělékařské služby až v roce 2013

11.04.2012 06:12
Specifické zdravotní služby - z. č. 373/2011 Sb. zavádí pojem pracovnělékařské služby - účinnost zákona nastává sice od 01. 04.2012,zaměstnavatelé však dostali přechodné období na přípravu se na nový systém a tudíž nemusí aplikovat novou právní úpravu až do konce roku 2012, k tomu vydalo...

Novely ZP 2012

11.04.2012 06:11
Nový článek v sekci životopis, odborná tvorba, články k pracovněprávní tématice Praktické dopady novely zákoníku práce 2012

Pf 2011, 2012

18.12.2010 07:16
V letech 2011 a 2012  přeji všem posluchačům, přátelům a věrným klientům mnoho zdraví, štěstí. pracovní a rodinné pohody. I. K.

Škrty MPSV v sociálních záležitostech - schváleny

07.12.2010 07:01
Ministerstvo práce a sociálních věcí prosadilo změny v právních předpisech sociálního zabezpečení - sněmovní tisk 155/2010 schválila Poslanecká sněmovna dne 02. 11.2010, senátní tisk 363/2010  - schválil Senát Parlamentu dne 12. 11. 2010, dne 23. 11. 2010 tisk podepsal prezident V. Klaus,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

Pracovnělékařské služby

04.05.2012 09:39
Závodní preventivní péče bude nahrazena tzv. pracovnělékařskými službami, k tomu též aktuality a články v sekci odborná činnost, www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/prakticke-dopady-novely-zp-2012/    

Odborná stanoviska, právní analýzy

21.04.2008 00:00
Nabídka služeb zahrnuje širokou škálu právních odvětví. Profilovým oborem je pracovní právo. V rámci tohoto oboru se zabývám po teoretické i praktické stránce všemi aspekty podnikání - personalistika,  daňové a sociální aspekty zaměstnávání zaměstnanců, tvorba interních...

Obecné problémy

07.03.2008 16:43
Snažím se reagovat na obecné problémy, se kterými se setkávám v souvislosti s advokátní praxí a akademickou činností.