Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Odborná stanoviska, právní analýzy

21.04.2008 00:00

Nabídka služeb zahrnuje širokou škálu právních odvětví. Profilovým oborem je pracovní právo. V rámci tohoto oboru se zabývám po teoretické i praktické stránce všemi aspekty podnikání - personalistika,  daňové a sociální aspekty zaměstnávání zaměstnanců, tvorba interních předpisů zaměstnavatele, kolektivní vyjednávání.

—————

Zpět