Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Ochrana osobních údajů v ČR a v EU 2018

19.04.2017 19:43

Příručka GDPR ke dni 27. 02. 2018 I.K. V rámci ochrany osobních údajů vstoupí v platnost v roce 2018 nové nařízení EP a Rady, které bude mít dopady rovněž na zaměstnavatele, kteří jsou považování za správce důležitých osobních údajů a musí být schopni je dostatečně chránit, blíže k tomu I.K. Srovnávací tabulka Zákon č. 101/2000 Sb. ČR versus Evropské nařízení Zakon101-2000PrevodniTabulkaNarizeniEU2018.pdf (602443).Samotné nařízení EU nabývá účinnosti 25. května 2018 - NarizeniEPaRadyZpracovaniOsobnichUdajů2018.pdf (975426) a trestní směrniceTrestniSmerniceEUochranaOsobnichUdaju2018.pdf (687377). Sankce doposud v ČR Úřadem pro ochranu osobních údajů/ÚOOU až 10 milionů CZK, nově dle EU nařízení až 20 mil. EUR, což je asi 540 miliónů CZK.

—————

Zpět