Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


GDPR - ochrana osobních údajů 2018

23.02.2018 07:11

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EP a Rady (EU) 2016/679 - účinnost od 25. 05. 2018 General Data Protection/GDPR. V souvislosti s novou právní úpravou ochrany dat na úrovni práva Evropské unie dochází k dílčím změnám českého zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., který byl s účinností od 24.4.2019 nahrazen nový zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Nově tak každá organizace musí stanovit Závazná podniková pravidla a základní Kodex chování, který naplní předpoklad záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů v podniku (každá fyzická nebo právnická osoba vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na její právní formu - obchodní společnost - s.r.o., a.s., osobní společnost - k.s., v.o.s , spolek atd. K tomuto účelu budou tzv. Pověřenci osobních údajů vydávat Osvědčení o ochraně údajů a předávat pravidelně aktuální zprávy dozorovému orgánu -  Úřad pro ochranu osobních údajů  a Evropský dozorový úřad. K tomu praktická výkladová příručka I.K.

—————

Zpět