Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Reference 1

Reference 1