Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


JUDr. Karel Touschek

JUDr. Karel Touschek

Advokát