Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Změny dávek nemocenského pro rok 2010

26.11.2009 16:04

Zákon č. 362/2009 Sb. předpokládá s účinností od 1. 1. 2010 zásadní změny, které by měly být reakcí na současný stav schodku státního rozpočtu, který by díky přijetí balíčku měl být snížen.

 

Zásadně se dotýká výše dávek nemocenského pojištění, které budou pro rok 2010 zásadním způsobem omezeny.

 

Nemocenské

V roce 2009 se určuje výše dávky podle délky trvání pracovní neschopnosti. Čím déle je zaměstnanec nemocný, tím vyšší je procentuelní podíl z redukovaného vyměřovacího základu, na základě kterého se určuje výše nemocenské na den.

V roce 2010 bude procentuelní podíl z redukovaného denního vyměřovacího základu stejný bez ohledu na to, jak dlouho je zaměstnanec nemocný.

 

Pro názornost si zrekapitulujeme výši nemocenského na den určené procentuelní sazbou z redukovaného denního vyměřovacího základu v následující tabulce:

 

2009

2010

2011

15. – 30. den

60%

60%

60%

31. – 60. den

66%

60%

66%

od 61. dne

72%

60%

72%

 

Určení redukovaného vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění:

 

2009 a opět v roce 2011

Peněžitá pomoc v mateřství Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

2010

Nemocenské i v roce 2009, 2011

Ošetřovné

Peněžitá pomoc v mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Částka do I. redukční hranice

100%

90%

Částka do II. redukční hranice

60%

60%

K částce nad III. redukční hranici se nepřihlíží

0%

0%

 

Př. Například zaměstnanec, který bude nemocný 90 dní, by při jeho příjmu 20tis. Kč v roce 2009 za dobu své nemoci dostal zhruba 30.000,- Kč, v roce 2010 dostane jen 27.000,- Kč.

 

Peněžitá pomoc v mateřství

Podstatným způsobem se redukuje výše hmotného zabezpečení žen čerpajících mateřskou dovolenou. Výše peněžité pomoci v mateřství v roce 2009 činila 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu ženy, v roce 2010 to bude pouze 60%. Dále se rovněž mění způsob určení denního vyměřovacího základu. Do první redukční hranice se nebude příjme zaměstnankyně započítávat v celé výši jako v roce 2009, ale pouze ve výši 90% jako je tomu u určení výše nemocenské. Od roku 2011 by měla být právní úprava opět shodná s právní úpravou platnou v roce 2009.

 

Příklad určení výše peněžité pomoci v mateřství za 30 dní při daném denním vyměřovacím základu ve výši 791,- Kč v roce 2009 a v roce 2010:

Výše peněžité pomoci v mateřství v roce 2009, a opět v roce 2011:

- do I. redukční hranice 786,- Kč se započte 100%, do II. redukční hranice se započte 60% (791-786= 5) x 0,6 = 3,- Kč

- redukovaný denní vyměřovací základ/RDVZ činí tedy 789,- Kč (786+3), z toho se určí výše dávky na den jak 70% RDVZ a vynásobí počtem dní pobírání peněžité pomoci v mateřství

(789x0,7)x 30 dní = 16.590,- Kč

 

Výše peněžité pomoci v mateřství v roce 2010:

- do I. redukční hranice 786,- Kč se započte pouze 90%, do II. redukční hranice se započte 60%

(786x0,9= 707,40) + 3 = 710,40 RDVZ, z toho se určí výše dávky na den jako 60% RDVZ a vynásobí se počtem dní pobírání peněžité pomoci v mateřství

(710,40 x 0,6 = 426, 24 ) x 30 dní = 12.787, 20 Kč

 

Rozdíl výše peněžité pomoci v mateřství za 30 dní v roce 2009 a v roce 2010 činí tedy 3.802,80 Kč.

 

Ošetřovné

Další změny se týkají výše ošetřovného. Nově se pouze v roce 2010 bude uplatňovat tzv. karenční doba, tedy ošetřovné nebude náležet za dobu prvních 3 dnů trvání potřeby ošetřování. Podpůrčí doba bude tedy činit 6, resp. 13 dnů na rozdíl od doby v roce 2009 a 2011 (9 a 16 dnů).

 

 

—————

Zpět