Peněžitá pomoc v mateřství a ošetřovné jako v roce 2009 zpětně i pro rok 2010

14.06.2010 10:13

 

Stejný způsob výpočtu peněžité pomoci v mateřství (PPM) jako v roce 2009 a zrušení třídenní karenční doby pro ošetřovné.

 

Změny vyplývají ze zákona č. 166/2010 Sb., který změnil zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010.

 

Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) a ošetřovné podle nových pravidel budou pracoviště České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), tj. okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), v Praze pak územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ), vyplácet ve standardních lhůtách, a to od července 2010.

 

Zpětné doplatky (tj. za období od ledna do května 2010) začne ČSSZ vyplácet od října 2010.

 

O zvýšení dávek ani o doplatek není třeba žádat, ČSSZ ho pošle automaticky. 

 

 

Od 1. června 2010 tak platí, že:

  • PPM se bude počítat stejným způsobem jako v roce 2009 – tj. část denního vyměřovacího základu do výše první redukční hranice (do 791 Kč) se bude opět započítávat plně (nyní 90 %). Změna se rovněž vztahuje na výpočet vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Denní výše PPM bude činit 70 % denního vyměřovacího základu (nyní 60 %). Srovnání najdete v tabulce níže.

    Výše peněžité pomoci v mateřství za 30 dnů (v Kč)

    Měsíční vyměřovací základ

    (hrubá mzda)

    od 1. června 2010

    (resp. 1. července 2010)

    Od 1. ledna 2010

    do 31. května 2010

    Rozdíl

    15 000

    10 380

    8 010

    2 370

    20 000

    13 830

    10 680

    3 150

    25 000

    17 010

    13 170

    3 840

    30 000

    19 110

    14 940

    4 170

    35 000

    21 150

    16 710

    4 440

    40 000

    22 410

    17 790

    4 620

    23 000

    15 900

    12 270

    3 630

  • Osobám, které nastoupí na PPM v červnu, budou OSSZ/PSSZ nově vypočítanou PPM vyplácet v běžných lhůtách, lidé peníze obdrží do jednoho měsíce od doručení příslušných dokladů (zpravidla v červenci). PPM za další kalendářní měsíc pojištěnec dostane vždy v následujícím kalendářním měsíci.
  • Lidé, kteří nastoupili na PPM před 1. červnem 2010 a nárok jim trvá i po tomto datu, budou mít nárok na tzv. mateřskou v dosavadní výši ještě za červenTeprve od července budou mít nárok na PPM vypočítanou podle nových pravidel. OSSZ/PSSZ vyplatí PPM v nové výši až v srpnu.
  • Nárok na doplatek PPM vzniká za období od 1. ledna 2010 do 31. května 2010. Výše doplatku se stanoví jako rozdíl mezi PPM podle nové úpravy a PPM vyplacenou za období do 31. května 2010. O doplatek není nutné žádat, OSSZ/PSSZ příjemce vyhledají a výpočet i výplatu doplatků zabezpečí bez žádosti. Lhůtu pro výplatu doplatku PPM zákon nestanovuje. Z technických důvodů bude ČSSZ doplatky PPM za leden až květen 2010 vyplácet od října 2010, kdy bude k dispozici příslušné programové vybavení. Doplatky budou OSSZ/PSSZ vyplácet způsobem, který si příjemce zvolil v původní žádosti o PPM, tj. bezhotovostní na účet či v hotovosti na adresu uvedenou v žádosti.
  • Od 1. června 2010 se také ruší třídenní karenční doba pro ošetřovné. OSSZ/PSSZ od června 2010 budou znovu poskytovat ošetřovné v prvních třech dnech potřeby ošetřování. Výplaty ošetřovného za červen (a následující měsíce) zajistí příslušné OSSZ/PSSZ včetně prvních tří dnů ošetřování v běžných lhůtách, tzn. do jednoho měsíce od doručení potřebných dokladů. Doplatky za dobu před účinností zákon nestanovuje, proto je nelze poskytnout.

 

Zdroj informací a další informace na https://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/.