Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Lékařská posudková služba - změny 1.7. 2009

26.11.2009 16:42

Lékaři posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (LPS ČSSZ) vypracovávají posudky pro systémy důchodového a nemocenského pojištění a od 1. 7. 2009 pro účely sociální péče, státní sociální podpory, sociálních služeb, hmotné nouze a zaměstnanosti.

 

LPS úřadů práce a LPS ČSSZ jsou od 1. 7. 2009 sloučeny a veškerá agenda posudkové služby úřadů práce je převedena na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Změny jsou v souvislosti se změnou zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a některých dalších zákonů.

 

Pro účely nemocenského pojištění provádí kontrolu správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování ošetřujícími lékaři a posuzují pracovní schopnost dočasně práce neschopných pojištěnců po uplynutí podpůrčí doby.

LPS ČSSZ provádí posudkovou činnost rovněž pro oblast aplikace práva sociálního zabezpečení EU a bilaterálních smluv.

 

—————

Zpět