Naše práva končí tam, kde začínají práva jiných.


Datové schránky od 1. 7. 2009

28.10.2009 22:45

Datové schránky pro komunikaci s orgány veřejné moci. Podnikatelé - zaměstnavatelé, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku do 90 dnů po nabytí účinnosti zákona č. 300/2008 Sb. Ostatní subjekty mohou o zřízení požádat na kterémkoli informačním místě CzechPoint. Blíž viz následující text: NoveDatoveSchranky2009.doc (49 kB)

—————

Zpět