Základní informace

Snažím se využít zkušeností získaných v životě soukromém i profesním.

"Bellum omnium contra omnes."

Věnuji se výukové, přednáškové a poradenské činnosti.

Právní poradna

V rámci právního poradenství se orientuji na praktické problémy zejména v následujících právních oborech:

Pracovní právo

Personální otázky - náležitosti pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

                          - interní předpisy zaměstnavatele - mzdový předpis, organizační řád, používání ochranných pracovních prostředků

                          - zaměstnanecké výhody a daně

                          - pracovní úrazy a nemoci z povolání - odškodnění

                          - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

                          - agenturní zaměstnávání

                          - zaměstnávání cizinců v ČR

                          - vysílání zaměstnanců do zahraničí - Německo, Slovensko a další země Evropské unie

                          - poskytování služeb v Evropské unii

 

Právo sociálního zabezpečení - sociální zabezepečení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných

Občanské právo

Kupní smlouvy - movité věci (automobily, motocykly, užitková vozidla)

                      - nemovitosti (nebytové prostory, byty, rodinné domy, vily, chaty, zahrady)

Financování nákupu movitých a nemovitých věcí - půjčky, úvěry, hypotéky, leasing

Zajištění pohledávek - uznání dluhu, směnky

Rodinné právo - zákon o rodině (předmanželské smlouvy, rozdělení společného jmění manželů, rozvody)

                      - zákon o sociálně právní ochraně dětí (výživné)

 

Obchodní právo

Obchodní společnosti - založení, navýšení kapitálu, zápisy změn v obchodním rejstříku či živnostenském rejstříku

Insolvenční právo - přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení u nás i v zahraničí (zejména Německo)

 

Správní právo

Spory související s rozhodnutím orgánů státní správy o právech a povinnostech občanů (námitky, odvolání, soudní přezkum)

    - stavební povolení, odvod pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního pojištění

    - přestupkové řízení (dopravní nehody)

    - trestněprávní řízení

    - exekuční řízení

 

Mezinárodní právo

Mezinárodní právo soukromé - právní vztahy s cizím prvkem (obchodní smlouvy)

Mezinárodní právo veřejné - úloha Mezinárodního trestního soudu, ochrana lidských práv (uprchlíci)

 

Aktuální články

Změny dávek nemocenského pro rok 2010

26.11.2009 16:04
Zákon č. 362/2009 Sb. předpokládá s účinností od 1. 1. 2010 zásadní změny, které by měly být reakcí na současný stav schodku státního rozpočtu, který by díky přijetí balíčku měl být snížen.   Zásadně se dotýká výše dávek nemocenského pojištění, které budou pro rok 2010 zásadním...

Datové schránky od 1. 7. 2009

28.10.2009 22:45
Datové schránky pro komunikaci s orgány veřejné moci. Podnikatelé - zaměstnavatelé, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku do 90 dnů po nabytí účinnosti zákona č. 300/2008 Sb. Ostatní subjekty mohou o zřízení požádat na kterémkoli informačním místě CzechPoint. Blíž viz následující text:...

Slevy na pojistném 2009, od roku 2010 zrušeny

29.09.2009 11:43
SlevyNaPojistnem2009-10.doc (43,5 kB)   Po krátké době účinnosti zákona dochází opět k jeho změně a slevy na pojistném budou moci zaměstnavatelé od svého pojistného odečíst naposledy za prosinec 2009. Slevy jsou na základě úsporného balíčku zcela zrušeny. Nejpozději tedy do 20. ledna 2010...

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

28.09.2009 17:57
PrekazkyVPraciNaStrZVKostadinovovaDoplneno.doc (98 kB)

Srážky ze mzdy

27.09.2009 18:14
SrazkyZeMzdyI.K.doc (34,5 kB)

Částečná nezaměstnanost

27.09.2009 18:12
Rozbor209ZPKostadinovova-Doplneno.doc (58 kB)

Převedení na jinou práci

22.02.2009 15:42
Převedení zaměstnance na jinou práci Ilona Kostadinovová, 21. 02. 2009   Převedení zaměstnance na jinou práci je upraveno v § 41 a §§ 44 - 47 zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění.   Z teoretického hlediska dochází při převedení zaměstnance ke změně...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Výuková činnost

Dlouhodobě se věnuji výukové činnosti v oborech pracovní právo, právo sociálního zabezpečení, mezinárodní právo a ústavní právo.