Základní informace

Snažím se využít zkušeností získaných v životě soukromém i profesním.

"Bellum omnium contra omnes."

Věnuji se výukové, přednáškové a poradenské činnosti.

Právní poradna

V rámci právního poradenství se orientuji na praktické problémy zejména v následujících právních oborech:

Pracovní právo

Personální otázky - náležitosti pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

                          - interní předpisy zaměstnavatele - mzdový předpis, organizační řád, používání ochranných pracovních prostředků

                          - zaměstnanecké výhody a daně

                          - pracovní úrazy a nemoci z povolání - odškodnění

                          - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

                          - agenturní zaměstnávání

                          - zaměstnávání cizinců v ČR

                          - vysílání zaměstnanců do zahraničí - Německo, Slovensko a další země Evropské unie

                          - poskytování služeb v Evropské unii

 

Právo sociálního zabezpečení - sociální zabezepečení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných

Občanské právo

Kupní smlouvy - movité věci (automobily, motocykly, užitková vozidla)

                      - nemovitosti (nebytové prostory, byty, rodinné domy, vily, chaty, zahrady)

Financování nákupu movitých a nemovitých věcí - půjčky, úvěry, hypotéky, leasing

Zajištění pohledávek - uznání dluhu, směnky

Rodinné právo - zákon o rodině (předmanželské smlouvy, rozdělení společného jmění manželů, rozvody)

                      - zákon o sociálně právní ochraně dětí (výživné)

 

Obchodní právo

Obchodní společnosti - založení, navýšení kapitálu, zápisy změn v obchodním rejstříku či živnostenském rejstříku

Insolvenční právo - přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení u nás i v zahraničí (zejména Německo)

 

Správní právo

Spory související s rozhodnutím orgánů státní správy o právech a povinnostech občanů (námitky, odvolání, soudní přezkum)

    - stavební povolení, odvod pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního pojištění

    - přestupkové řízení (dopravní nehody)

    - trestněprávní řízení

    - exekuční řízení

 

Mezinárodní právo

Mezinárodní právo soukromé - právní vztahy s cizím prvkem (obchodní smlouvy)

Mezinárodní právo veřejné - úloha Mezinárodního trestního soudu, ochrana lidských práv (uprchlíci)

 

Aktuální články

I.K.

17.05.2022 15:19
Aktuality kolektivní vyjednávání atd. dne 17. května 2022 I.K. ....dne 2. června 2022 Ilona K .....dne 16. června 2022 Ilona ...passau I.K. ...pdf  

Haag - Agrese je válečný zločin

17.03.2022 13:59
Aktuálně k hodnocení současné situace, Soud v Haagu přikázal Rusku okamžitě zastavit vojenské operace na Ukrajině.pdf (336716), blíže též část věnovaná významu Mezinárodního trestního tribunálu na mém webu I.K.

Aktuality legislativa 2022

13.12.2021 09:32
Pov.očkování COVID-19 pro VIP kategorie Vyhlaska466-2021Sb.PovOckovaniCovid.pdf (154712), stravné sb0167-2021StravneNahradyVozidla2022.pdf (492590), sb0208-2021zahrStravne2022.pdf (516698) , redukční hranice pro určení RDVZ nemocenské poj. sb0167-2021RedukcniHraniceZNProk2022.pdf...

Od 24. 11. 2021 FPR Plzeň - on-line výuka. I.K.

26.11.2021 11:47
Vážení a milí studenti, vracíme se k on-line výuce. Těším se na všechny technicky zdatné. I.K. 

Aktuality ZS 2021-22

23.09.2021 19:26
Vážení a milí studenti, po delší době se pravděpodobně budeme setkávat osobně při výuce. Srdečně všechny zdravím I.K.

Konference Bratislava 22.-23.4.2021

23.04.2021 11:16
Příspěvek věnovaný tématu Distančního výkonu práce - 23.4.2021PrezentaceTeleworkingI.K.FINAL.pptx (750970)

Příručky

15.03.2021 09:06
Aktuální podklady ke studiu - výběr ze webu ČSSZ  a Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR/MPSV - I.K. 2019_Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok.pdf (3693475) Ministerstvo pro místní rozvoj též.... 19.4.2021MMRKoncepceBydleniDoRoku2020.pdf...

Statistiky a kontrola NKU

15.03.2021 08:35
ČSU - ročenka 2020 2020CSUStatistikaRocenka.pdf (0) Český statistický úřad - aktuálně sčítánní 2021 a další souvislosti 29.3.2021AktualitaVoldanova-Scitani15minut.pdf (391309),  MPSV ČR - statistiky měsíční únor 2021 - 1. Zpra0221.rtf (0) , 8. mapa.docx...

UOOU

12.03.2021 10:44
Uřad pro ochranu osobních údajů/UOOU - aktuální problematika 5.3.2021 stanovisko k testování zaměstnanců, UOOUtestovani5brezen2021.pdf (0).  

Legislativa COVID 19

08.03.2021 07:46
Vážení, pro informaci a lepší orientaci a přehled vkládám aktuálně 2 předpisy se snahou a zdůraznění jejich významu. I.K. Zakon94rok2021opatreniCOVID19.pdf (171530) Zakon121rok2021MimoradnyPrispevekZNKarantena.pdf (87592) Namátkově další pro informaci: Testování státních...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výuková činnost

Dlouhodobě se věnuji výukové činnosti v oborech pracovní právo, právo sociálního zabezpečení, mezinárodní právo a ústavní právo.