Odpovědnost v pracovním právu 

Aspekty odpovědnosti v souvislostech trestního práva, Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování.pdf (16096646)